AHAA Podcast

34. SOSIAALISESTA MEDIASTA

October 11, 2018

Jolle tunnustaa istuvansa vessassa puoli tuntia selaten somea. Onko sinulla huono tapa olla epäsosiaalinen oikeassa maailmassa samalla kun olet sosiaalinen somessa?